2. 1. 2015

Açude (cz/en/es)

Jeden den jsme se vydali na krátkou cestu v okolí Lapinhy, mého brazilského domova. Měli jsme v plánu jít si zalozit na skály v Serra do Cipó, ale ještě předtím se zastavit u jednoho známého něco vyzvednout. Tehdy jsem samozřejmě ještě neměla nejmenší tušení, že vstoupím do úplně nového světa. 

Dojeli jsme ke skupině domů nazvané Açude, která vypadala na první pohled jako malá vesnice s jedním domem vedle druhého. Ale mi hned od začátku přišlo, že lidé se tam k sobě nechovají jen jako obyčejní sousedé, spíš jako jedna velká rodina. Později jsem se od svých kamarádů dozvěděla, že Komunita Açude je místo s původem sahajícím až k africkým otrokům přivezeným do Brazílie. Pro takovéto komunity existuje celá řada názvů, v Brazílii se jim říká “quilombos” a na jiných místech kontinentu například “palenques”. Říká se, že quilombo Açude bylo založeno dvěma muži, kteří zde před více než 100 lety hledali se svými rodinami úkryt před životem v otroctví. Dnes má tato komunita podle některých údajů asi 11 rodin skládajících se z 60ti osob. Všechny tradice se pak odráží v pravidelné každoroční oslavě zvané “candombe”. Během těchto oslav jsem za doprovodu bubnů a tradičních zpěvů na chvíli zapomněla na svět a na několik hodin se stala členkou této velké rodiny.

Tady, v regionu Minas Gerais, v oblasti Serra do Cipó, za hornatou zemí, jsem našla komunitu lidí veselých, přívětivých, pohostinných a nakažlivých svou vírou. S nimi jsem si prožila opravdu magické chvilky, naučila jsem se oslavovat svobodu, pochopila jsem, jak jsou důležité rodinné vazby a na několik chvil jsem se cítila součástí něčeho, co mě převyšuje. 
-------------------------------------------------------------------------------

One day we took off to see a bit from the surroundings of Lapinha, my brazilian home. We made a plan to go climbing on the rocks of Serra do Cipó, but before to briefly visit a friend just to discuss something. At that moment I was still unaware of the place I was going to enter, a completely new world for me.

We arrived to a cluster of houses called Açude. At the first sight it seemed like a small village with few houses one next to each other. However I could see almost immediately that the people there weren’t just neighbours, they seemed more like one big family. My friends told me later that this community Açude has its roots going down to the African slaves brought onto the continent. Places like this one have various names, among which they’re called “Quilombos” in Brazil or “Palenques” in some other parts of the continent. It is said that the quilombo in Açude was founded by two men and their families during their search for life without slavery. They settled there in Serra do Cipó more than 100 years ago. The community has about 11 families and 60 members these days. All their traditions are reflected in an annual celebration called “candombe”. Even I could forget the world with the rhythm of drums and sound of the traditional chanting and became for few hours a member of the big family.

There, in the region of Minas Gerais, in the area of Serra do Cipó, behind the land of mountains I found a community of people, who are happy, welcoming, hospitable and contagious with their faith. I spent with them literally magical moments, I learned how to celebrate the liberty, I felt the importance of the connections between family members and for few moments I felt to be a part of something bigger than myself.
------------------------------------

Un día salimos a uno de nuestros viajes por los alrededores de Lapinha, mi casa en Brasil. El plan era ir a escalar un poco en la zona de escalada en Serra do Cipó, pero antes pasar por casa de un amigo y hablar con él sobre algún negocio. En aquel momento todavía no tuve la menor idea que iba a entrar a un mundo totalmente nuevo para mí. 

Llegamos a un conjunto de casas llamado Açude. A primera vista pareció como una vereda pequeña con varias casas una al lado de la otra. Pero me di cuenta casi inmediatamente que la gente allí no eran unos vecinos ordinarios. Más bien parecieron todos de la misma familia. Después aprendí de mis amigos que la Comunidad de Açude es una comunidad con raíces llegando hasta los esclavos africanos. Lugares como este tienen varios nombres. Se llaman “Quilombos” en Brasil o “Palenques” en algunas otras partes del continente. Dicen, que la comunidad de Açude fue fundada por dos hombres que se asentaron allí en la Serra do Cipó con sus familias buscando una vida libre de esclavitud hace más de 100 años. Hoy al día tiene el Quilombo de Açude según algunos datos que encontré 11 familias y 60 personas. Todas las tradiciones se reflejan en una celebración anual llamada “candombe”. Con el ritmo de tambores y el son de cantos tradicionales olvidé el mundo y por algunas horas me convertí en otra más de la familia.

Allí, en la región de Minas Gerais, en la área de Serra do Cipó, detrás de esta tierra de montañas encontré una comunidad de gente alegre, acogedora, hospitalaria y contagiosa con su fe. Con ellos compartí momentos literalmente mágicos, aprendí a festejar la libertad, sentí la importancia de los tejidos entre miembros de una familia y por unos momentos me sentí parte de algo que me supera.

S dobrými přáteli až na konec světa... Gabriel a Leandro
With good friends to the end of the world...Gabriel and Leandro
Con amigos buenos hasta el fin del mundo...Gabriel y Leandro 
Přijeli jsme za rodinou
We arrived to the family
Llegamos a la familia

Generační rozdíly I
Generation differences I
Diferencias de generaciones I
Generační rozdíly II
Generation differences II
Diferencias de generaciones II
Dáte si trochu cukrové třtiny?
Would you like some sugar cane?
Desearían un poco de caña de azúcar?
Detaily
Details
Detalles
Láska k biciklům
Passion for bikes
Amor a bicicletas

...od dětství
...from the childhood
...desde la infancia

S úsměvem
With a smile
Con una sonrisa
S pohledem do dálky
Looking into the distance
Con una mirada a la distancia
Se zamyšlením
Thoughtful
Pensando
A pak vypukla bitva
And then the battle started
Después empezó la batalla
...možná o tento nalezený poklad?
...maybe for this treasure?
...quizás por este tesoro?


Serra do Cipó II (cz/en/es)

Ty tři měsíce, které jsem strávila v Brazílii, byly tři měsíce plné štěstí. Měla jsem příležitost navštívit místa, na která budu už navždy vzpomínat a jedním z nich byla Serra do Cipó. Ale taková Serra do Cipó není jen jedna, míst nesoucích tento název je více - turistické městečko, národní park, a také celkem velká geografická oblast zahrnující obě dvě předchozí zmiňované. Poznala jsem tak trochu všechny, ale která Serra do Cipó se stala mou favoritkou?

Nejdříve jsem několikrát navštívila ono turistické městečko, vyzkoušela jsem některé z dobrot z místní pekárny a dala jsem si osvěžující “açaí” se svými přáteli a pozorovala během toho dění na ulicích, kde si turisté krátili své prázdninové volno utrácením peněz. Tato Serra do Cipó se mi zas až tolik nelíbila.

Také jsem se podívala do národního parku a prošla jsem se po jeho značených stezkách se svými přáteli. I přes silné slunce, které se do nás opíralo jsme prožili krásný den a užili jsme si nádherného vodopádu Farofa, ke kterému jsme došli. (Více o výletu do národního parku)

Ale ta opravdová “Serra”, která se pro mě stala nezapomenutelnou, je ta třetí. Serra do Cipó v širší geografické souvislosti, oblast mnohem rozsáhlejší než jen jedno městečko nebo ohraničený národní park, místo mnohem rozmanitější a zejména pak místo, kde žijí lidé se srdcem na dlani. Měla jsem štěstí a mohla jsem tyto lidi poznat mnohem blíže než běžný turista a to proto, že mí brazilští přátelé mě do jejich společnosti uvedli a tak jsme měli všechny dveře otevřené a bylo velice snadné proniknout do jejich běžného života, vstoupit do jejich kuchyní, farem a domů, bavit se o životě na venkově, smát se s nimi, vypít si s nimi kávu a nechat na sebe působit klid a pohodu těchto míst. Jediným problémem je, že na takovýchto místech se snadno tvoří závislost a já se tam od první chvíle chci zase vrátit. Nevím, jestli existuje lék...
---------------------------------------------------
I spent in Brazil three months and they were months of happiness. I could visit some places which I will never forget. And one of such places was Serra do Cipó. Actually there were three of the same name - a tourist town, a national park and a wider geographical area, all with the same name. I visited all of them, but which was the most unforgettable for me? 

First, I spent repeatedly few hours in the little town, ate delicious thingies in local bakery, had a refreshing “açaí” with friends while watching all the crazy fuzz of tourists on the streets, looking for opportunities to spend their money. This Serra do Cipó wasn't my favourite.

Then, I also visited the national park, hiked the trails with my friends. Despite the burning sun we had a lot of fun and enjoyed the beauty of the Farofa waterfall at the end of the trail. (More about the track)

However, the Serra do Cipó which will be always in my thoughts was the last one. Much broader than could fit into a small town or some borders of a national park, a place much more diverse and especially a place where people live with their hearts on their sleeves. I was lucky and could get to know these people much easier than any common tourist, all thanks to my Brazilian friends. They took me to visit the people living in this Serra and I could easily slip into their lives. All the doors were open for us, I was invited to the houses, farms and kitchens, I had conversations about rural life, laugh with them, share a coffee with them and feel the peace of these places. The only problem is that such places are highly addictive and I wish to return ever since. I am not sure, if I could find a cure...
--------------------------------------------------------

Los tres meses que pasé en Brasil fueron tres meses muy felices. Tuve la oportunidad de visitar algunos lugares inolvidables. Uno de estos lugares maravillosos que pude conocer fue Serra do Cipó. Bajo el mismo nombre se presentan un pueblo turístico, un parque nacional pero también una área geográfica. Cuál de “las Serras” entonces conocí yo? Creo que un poco de todas. 

Primero pasé varias veces por el pueblo, comí algunas de las delicias de una panadería local o tomé “un açaí” refrescante con mis amigos. Todo esto mirando la gente en las calles, especialmente los turistas disfrutando sus vacaciones y gastando su dinero. Esta Serra do Cipó no me encantó tanto. 

También visité el parque nacional y hice una caminata por los senderos con mis amigos. A pesar del sol fuerte pasamos un día muy bonito y disfrutamos de la cascada Farofa que encontramos al final del sendero. (Más sobre la caminata)

Pero la “Serra” que nunca voy a olvidar es la tercera, la Serra do Cipó como una área geográfica, un lugar mucho más extenso que un solo pueblo o el parque nacional, un lugar mucho más diverso y especialmente un lugar donde viven personas con corazón en la mano. Conocer a estas personas se me hizo mucho más fácil, creo, que a un turista regular. Porque mis buenos amigos brasileños me llevaron a visitar la gente que conocen de la “Serra” y así fue muy natural para mí incorporarse a la vida cotidiana, entrar en las cocinas, en las fincas y casas, hablar sobre la vida en el campo, reírme con ellos, tomar el tinto y sentir el toque de la tranquilidad de este lugar. El único problema es que es muy contagioso y yo desde entonces quiero volver. No sé si hay remedio...


Na cestě na návštěvu, krajinou splněných přání
On the way to visit friends, to a place where dreams come true
En el camino para visitar amigos, en lugar donde se cumplen los sueños
Oáza klidu?
Oasis of peace?
Oasis de paz? 

Inspirace
Inspiration
Inspiración
Ve čtvrt na sedm se tu zastavil čas
The time stopped at quarter past seven
El tiempo paró a las siete y cuarto
Tady vznikají přátelství na celý život
A place where you make friends for the rest of your life
Un lugar donde encuentras amigos para toda tu vida
Kdo je zavřený je jen otázka správného úhlu pohledu
It depends on the point of view to say who's locked in
Para decir quién está cerrado es importante decidir el punto de vista

Romantická
Historická architektura
Historical architecture
Arquitectura histórica
"vodní mlýn"
"water mill"
"molino de água"
...a pohled zblízka
...and closer look
...y una vista de primer plano