27. 5. 2012

Granada (cz/en)

Granada - o tomhle místě by se daly psát romány a ne jen krátký článek na blog. Nechám mluvit raději fotky. Už proto, že dlouhé čtení by akorát unavilo a Granada se musí zažít. 
Kouzlo jihu, letní horka na jaře, flamenco a tapas. Příjemní lidé. Alhambra. A mnohem víc.
Pro mě také setkání po letech s Betem, kamarádem z Finska, který dodržel slovo jako první a byl u mě na návštěvě v České Republice dříve než já u něj ve Španělsku. Ale nakone jsem zvládla i to. A je dobře, že jsem si počkala až se naučím španělsky - teprve když mluvíte něčí řečí, můžete toho člověka skutečně poznat. 
O Granadě se dočtete například tady: http://cs.wikipedia.org/wiki/Granada
A kdybyste se tam někdo chystali a chtěli povyprávět mé zážitky detailněji než z pár fotek, určitě mi napište (do komentářů, na email, jakkoliv).
_________________________________________________________________________________

Granada - you can write a novel about this place and not just a short article to a blog. I will let my photos speak instead. Just because long reading is tiring and Granada must be experienced.
The magic of the South, summer heat in the spring, flamenco and tapas. Friendly people. Alhambra. And much more.
For me it was also a reunion after years with Beto, my friend from Finland who kept his promise and as the first one visited me in the Czech Republic before I visited him in Spain. But at the end I managed. Nad it's maybe better that I waited until I know Spanish a little bit - only when you speak someone's language you can really get to know the person.
You can read about Granada for example here: http://en.wikipedia.org/wiki/Granada
And if you are thinking of going there and would like to here my stories from Granada, don't hesitate and let me know.

My friends and great company in Granada - Gamboa, María, Beto and Carlos.
Kamarádi a skvělí společníci - Gamboa, María, Beto and Carlos.
25. 5. 2012

Santiago (cz/en)

V Santiagu jsem nakonec zůstala necelé tři dny. Měla jsem to štěstí, že mě u sebe ubytovala kamarádka z Finska (Finka), která už několik let v Santiagu žije a studuje. Sara. Milá hostitelka s neskutečnou hyperaktivní siamskou kočkou :)
První večer, kdy jsem se odpojila od své skupinky poutníků, si mě vyzvedla jiná dobrá duše - moje španělská kamarádka Kris, kterou jsem také potkala ve Finsku během svého erasmáckého pobytu. Díky večeru stráveného s ní jsem měla jednak čas vstřebávat uplynulou cestu (to když jsem jí o ní vyprávěla) a jednak se pomalu vracet "do reality". Asi jako po návratu z letního tábora, na který se ale pravděpodobně už další rok nevrátíte. Plná dojmů, smutku z loučení, ale i radosti ze setkání s kamarádkou, kterou jsem několik let neviděla, jsem popíjela večerní pivko.

Několik postřehů z doby strávené v Santiagu - univerzitní knihovna byla během zkouškového období otevřená do jedné nebo do dvou v noci a byla plná! Zajímavý zážitek...Camino nikdy nekončí - úplnou náhodou jsem se opět setkala s Krysztofem a Ewou v katedrále, konečně jsme si vyměnili kontakty a dali si spolu kafe. Byla to spousta drobných náhod, která nás opět svedla dohromady. Nebo to tak prostě mělo být...V ulicíh Santiaga jsem znovu potkala Beatrice a Jacquese a to mě utvrdilo v tom, že se s nimi ještě setkám. Se všemi. Že loučení nebylo definitivní. 
Jeden z večerů jsem strávila procházením města a pozorováním všeho toho ruchu, zapisováním poznámek do deníku a myšlenkami na další cestu.

Nechtělo se mi odjíždět. Santiago mě oslovilo, ale je načase vydat se na jih. Do Granady. A zakončit tak moji cestu po Španělsku splněním několik let starého slibu, který jsem dala Betovi, že se za ním zajedu do Andalusie podívat.
__________________________________________________________________________________

At the end I stayed in Santiago for three days. I was very lucky with my host - my Finish friend (we met in Finland) who lives and studies in Santiago. Sara. Very nice hostess with the most incredible and hyperactive Siamese cat. :)
The first evening when I left my "Camino" group another great friend of mine picked me up - my Spanish friend Kris (also her I met in Finland during my Erasmus). Thanks to the evening spent with her I had the chance to digest all the things which I experienced on the Camino (when I was telling her all the stories) and I could also slowly return to reality through listening to her stories. I felt like after a return from a great summer camp to where, you know, you will never go back. Full of impressions, sadness of parting, but also joy of the reunion with a friend I hadn't seen for years I was drinking the beer.

Some remarks from Santiago - the university library was open till 1 a.m. during the exam period and it was full! Interesting...The Camino never ends - just by complete accident I met again with Krysztof and Ewa in the cathedral, finally we could exchange the contact details and we had a coffee together. It was a bunch of little coincidences which brought us together. Or it was simply meant to be...In the streets of Santiago I Jacques and Beatrice again and this reassured me that I would meet them again in the future. With all of them. It affirmed me that the parting wasn't final. 
One of the evenings I spent wandering through the city, watching all the buzz, writing notes to my diary and thinking of my next steps.
I didn't want to leave. I started to like Santiago, but it was time to go south. To Granada. And end my trip around Spain there, by fulfilling few years old promise I gave to Beto that I would visit him once in Andalucía.

The streets of...Santiago.
Ulice Santiaga, tudy přichází poutníci do města.

The first look at the cathedral, side entrance.
První pohled na katedrálu, boční vchod.
In front of the cathedral.
Před katedrálou.
Santiago.


Moments with Krysztof and Ewa.
Chvilky s Krysztofem a Ewou.
My hostess Sara (left) with her friend Rosio.
Moje hostitelka Sara (vlevo) se svou kamarádkou Rosio.
Famous sculpture "two Marías" it the parque.
Slavná socha "dvou Marií" v parku.
And at the end - me and Sara.
A na závěr - já a Sara.

21. 5. 2012

Miraz - Santiago de Compostela (en)

And because there are no more pictures until Santiago I decided to write just a short summary of the following days. Even though every single one of them would be worth a book...

The day when we left Miraz was the weather very humid and all the time it looked like raining. We were walking through places which were very poorly inhabited, sometimes we couldn’t see the signs of civilization for quite a while and we started to call four big houses together “a village”. At one moment I saved Javi - he was walking alone, a little bit behind the others, no one within sight, and his injuries started to get very painful. And then I appeared and offered him the painkiller. We walked together until we cought up with Ramiro and Adri in another “village” (three houses) with a little cafeteria/bar/shop. The shopkeeper was a very special and very friendly lady and everywhere (in a pot on a table, in a bucket, in a basket, in a box...) were eggs. Seriously!
After a short break we continued until Sobrado de Dos Monxes with an albergue in a very impressive monastery. Maria was already there as well as the guys from Malaga and Enrique. But Nunny and her French companions had to be somewhere behind.

If you ever plan to go to the Camino Norte you shouldn’t miss this place. This monastery is an almost empty copy of the original one. Just about 15 monks is living there and they have the most beautiful church I have ever seen...But I have a very special taste. I loved the church, because it was empty and moldy, but still it wasn’t a ruin. Imagine a very beautiful church of whatever style you like, take away all the stuff like statues, pictures on the walls, leave just one stone as an altar and few woden benches. Let it be like that for few months or weeks in humid weather and wait until it gets the greenish touch every here and there. And you have an idea about the church I saw.

The last part of the Camino del Norte (before it joins the French way in Arzúa) I spent mostly with Ruth - a new member of our group. This day she walked with us. We had many things to talk about, among others the world crisis, the conventionality and how difficult it is to swim againts the flow. For quite a while I was also working as an interpreter between Maria and Ruth, because their knowledge of the others’ language was about the same. But after a while they figured out quite well how to communicate without me.
I didn’t like Arzúa when we entered. And I was pretty sure that “my” camino just ended. So many people! So many pilgrims!!! we stayed in a private albergue (one of many!!) because the public one was closed for reconstruction that day. Again, by chance or from a vagary of the Camino, we ended up in the same albergue with Andras! And one more person I met, but long time ago - Giovanni. Not all together, but most of us we went to try the local specialty “pulpo a la gallego”, the octopus. It was very tasty! And we drunk a lot of wine, maybe way too much!
Nunny met here, in Arzúa, again with her son, who was again alright to walk with her (he had to stop before for some problems) and I think at the beginning it must have been quite hard for him to catch up with our crazy group. But he survived!
I had a nice long walk on the sun, watching the buzz, all the pilgrims passing by. Later I ended up in another albergue, a little bit away from the city, and met Maria there. He was all happy to introduce me to another (and the only one I met during the trip) Czech girl, surprisingly also Tereza. We had a beer with her and our friend from Girona Juan and went back to meet the rest of the group. Then we were altogether sitting in a bar in front of our hostel and chatting until we couldn’t anymore.
This day I had a lot of fun with Ruth, I am really happy we could spend the day together and I hope to meet her some time again!
 

The next day we walked from Arzúa to Monte del Gozo. Starting early in the morning with all the other pilgrims we disappeared in the mist. When the sun started to shine and we lost the track where among the numbers of pilgrims are the members of our group, we stopped for a coffee to catch up with everyone. Unlike many days before where we had to look for a coffee place, sometimes very hard, from Arzúa you could find one on every kilometer of the trail. But we picked the most hippie-like I have ever seen :) With writings on the walls, on the bathroom walls, on the counter. And with very nice and friendly bartender. We gathered and continued again together until Pedrouzo. Here our group splitted - Javi had severe problems with his leg and wanted to stay there, Ramiro, Adri and the guys from Malaga stayed with him. That meant final splitting of our group. And good-byes. Because you never know if you meet again, especially in the buzz in Santiago.
To Monte del Gozo we arrived together with Ruth and Maria quite in the afternoon, dried out from the sun and hungry. The hostel there is huge - it can accommodate up to 800 pilgrims! It is the last stop before Santiago - you can already see it from the hill there. 
During our dinner we met an American man from somewhere near Ruth's home, so the two of them had a lot to talk about. And the nice evening was closed with a short lesson of yoga with views of Santiago and thoughts of the end of the pilgrimage. Beautiful sunset...
Finally also other well-known pilgrims arrived to the same albergue, such as Nunny and Raul, her son and Andras with Giovanni.

The next day we walked the last 5km to Santiago and around 9 a.m. we were already eating our breakfast in one of the cafeterias there. It was just after we picked up our Compostela and talked to many pilgrims we knew from the way. The city was crowded, packed with pilgrims. It was incredible for me... 
Me, Ruth and Maria went to the church to the mass at 12, still not knowing where exactly the rest of our group is (even though we knew they were somewhere in there). Just before the end there was a sad good-bye with Maria who needed to run for his bus. And just after that I finally found Ramiro and the guys, Beatrice and Jacques. But Maria was already gone...
Ruth needed to continue - she didn't stay in Santiago. Andras was finally with his girlfriend. And the rest of us went for the last dinner together. It was lovely, it was delicious and the people started to leave. After the dinner, the rest of us who stayed together (Ramiro, Javi, Adri and the guys from Andalucia) went for a beer. I was waiting for my friend to let me know when she can pick me up and slowly digesting all what we lived through on the Camino. So this is it, the end. And promises to see each other again and to keep in touch. I hope we will, but one can never know. Nevertheless whatever happens, they will stay in my mind, my heart.

 

20. 5. 2012

Vilalba - Miraz (cz)

Protože jsem vyčerpala kapacitu své paměťové karty a bohužel neměla příležitost někde si fotečky zase stáhnout, následující povídání bude až do Santiaga bez obrázků. O to víc ale popustím uzdu své lyrické duši.

Dnešní den byl celkem náročný, měli jsme naplánováno něco kolem 35km. Kolik to bylo přesně, to nikdo neví, protože jednotliví průvodci (a že jsme jich dohromady měli ve skupině celkem dost) tvrdili každý něco jiného. Vyrazili jsme za mlhy, která se ale postupně protrhala a den byl nakonec příjemně slunečný jen s občasnou přeháňkou.
Nejzajímavějším úsekem dnešní etapy byla malá kaplička v lese za vesnicí s názvem Baamonde. U kapličky je pramen a legenda o něm praví, že jeho voda je léčivá a uzdravuje problémy s řečí. Měli jsme navíc štěstí a procházeli kolem zrovna v den, kdy se v kapličce konala řada mší, kolem bylo několik stánků s místním cukrovím a všude bylo plno lidí. Nějaká místní slavnost?

V albergue v Mirazu jsme potom narazili na skupinku Španělů z Málagy, veselá parta, ale rozumět jsem jim ze začátku moc nerozumněla. Ach, ten andaluský dialekt! Taky tito pánové se tak nějak stali součástí naší skupinky, a to až do Santiaga.

K dalšímu popisu dnešního dne se nejvíce hodí přímá citace z deníku:
“...teď sedím u úžasného velkého dubu a píši, předtím jsem u jeho kořenů spala. Probudilo mě až večerní slunce na tváři, obklopuje mě krajina Galície - klid, mír, sytě zelená jarní tráva na pastvinách, listnaté stromy kolem cest plné lišejníků a břečťanu. Mraky tady plují po obloze jakoby rychleji. A jsou tady “meigas” (čarodějnice). A tenhle strom...Nevím, jestli tady nesedím už hodiny. Je mi tu dobře. Objímá mě. Uklidňuje. Dává pocit bezpečí.
Byly momenty během Camina, kdy jsem dojetím nad krásou přírody i plakala. Teď mi je podobně krásně, ale tak nějak klidněji. Mám pocit, že jsem tu doma, že jsem tady odjakživa. Pocit, že už nemám důvod pátrat po odpovědích na své otázky, že existuji tady a teď a jedině tak je to správně.

Během dneška jsem si uvědomila, že jsem si zvykla na tenhle rytmus života, že nezáleží na tom, který je den ani kolik kilometrů mám před sebou. Důležité je, že jsem obklopená lidmi, se kterými mi je dobře a přírodou, ve které se cítím doma. A všechno tohle mi bue chybět.”

Ti z vás, kteří si na sentiment nepotrpí, nechť mi můj dnešní příspěvek odpustí. :) Ostatním děkuji, že jsem se s nimi o tyto intimní momenty své duše mohla podělit.

19. 5. 2012

Gontán - Vilalba (en)

The plan for this day was just few kilometers and the way was very easy. And because of that we could focus even more on our newly created group (I still couldn’t believe it!) which was growing every day.
I spent a lot of time talking with Javi and annoying him with my stupid questions about Spain and Spanish. He realized how difficult it is to explain things to a foreigner sometimes. But he did a very good job at the end, he was patient and if one explanation didn’t work, he used second one and if I still didn’t get what he meant he continued until we understood each other.
His leg was still hurting, but bravely (and with some pain killers) he went on.
The countryside in Galicia was quite different to the one in other places, there were much more trees (not-Eucalyptus trees), fewer people and less hills. And for some reason I felt much more like I belong there. I enjoyed it a lot! I even parted from the group for few kilometers, walking somewhere between someone and someone and enjoyed the peaceful atmosphere on my own.
We arrived to Vilalba already around noon and Maria, because he had some troubles with his leg, went to the hospital. (At the end it wasn’t serious enough to stop him from continuing.)
We left our bags in the super modern albergue and went shopping for the dinner - this day Enrique decided to make pasta with sauce for all of us, only Akie left the group and continued to catch up with her Japanese friend. It was delicious!! Yummy! Mmmm!
Later in the evening I had the chance to speak once again with a dear friend of mine - Andras also arrived to Vilalba! Such a surprise! Simply, you never know when it really is the last time and when not.
During the evening rush in the hostel we started to chat with a girl named Ruth from Colorado. I spent hours talking to her, until it was the time to go to bed. But she already became a part of our happy, funny group and the next day joined us.


Unfortunately the memory card in my camera was already full, therefore there are no pictures from this day.

18. 5. 2012

Lourenzá - Gontán (en)

In the albergue in Lourenzá we met Enrique (another Spanish pilgrim) and the next day he started with us. Even though Nunny, Beatrice and Jacques left a little bit earlier to get somewhere their morning coffee, we met them soon after and our group this day was made out of nine people!
As we needed to ascend to about 500m from almost the sea level and the group was not really unified in their speed, we splitted it naturally as we walked. Every now and then we met each other but we walked much more extended.
Today I spent mostly with Beatrice, Nunny and Jacques.
With Nunny I was for example running around Mondonedo and looking for a bakery. Until we finally found it! But it was not a bakery I would have expected, there was no shop, it really was just a bakery and you could buy the bread directly from the baker. And it was the first "real" bread I had there in Spain, oh, how happy I was to hold it in my hands! And Nunny looked as happy as me from our discovery. Together we left Mondonedo as the last ones from our group, a little bit nervous if Beatrice and Jacques were waiting for us somewhere or not.
The rest of the day we spent walking in a very rural and forestal countryside with only few houses along the road which you cannot really call a village. The road was not very steep but permanently gained altitude. After few kilometres we run into Beatrice and Jacques and immediately felt much better. Neither Nunny nor me said it, but we were a little bit worried about the disappearing of the two.
I got into a very deep and personal conversation with Beatrice and later with Jacques, listening to their life stories and wondering how great people they are, how open hearted and bright. Both of them and especially Beatrice have my deepest respect also because they were so open with me and trusted me so much. I learned a lot from them, from their philosophy and attitude to life. I have few tips for reading from Beatrice and I am eagerly awaiting a book which Jacques is writing about the Camino and his life.

When the four of us arrived to Gontán, the Spanish guys were already there - all of them. And Ramiro started to prepare what he had promised - a great paella for all of us! We had so much fun not just eating it but already preparing it. Drinking the red wine and Gaseosa, giving advice to Ramiro and laughing a lot we spent amazing afternoon (yes, afternoon because we arrived to the albergue quite early today). I learned new things about Spain and Spanish people and also about the members of our group - that Nunny used to work as a chef, the story about Ramiro and his divorce and many others. We spent a wonderful day and our group got even bigger - one of the lovely Japanese ladies, Akie, joined us for the dinner and the next day walked with us.
Mondonedo.
The baroque church in Mondonedo
was too big to take a good picture of it.
Very bad picture of the great bakery with yummy bread!

Galician nature.


17. 5. 2012

Ribadeo - Lourenzá (es)

El día de hoy fue totalmente diferente de los precedentes. Para mí fue una diferencía bastante grande caminar con otra persona por tantos días - con Maria. Pero hoy nosotros empezamos juntos con Adri, Javi, Ramiro, Maria y yo. Y eso fue por la cena muy divertida y por nuestra nueva amistad. Para mí con eso empecé un camino nuevo, distinto de uno lleno del silencio y solitud. Creo que todo es muy importante para vivir el Camino y que yo necesitaba ambas partes - los primeros días y las semanas de la soledad y los finales llenos de gente, de buenos amigos.
Solo un kilometro después de Ribadeo nos encontramos con Jacques, Beatrice and Nunny y ellos se juntaron con nuestro grupo (o nosotros nos juntamos con ellos? no lo sé...pero no es importante). Estuvimos ocho, ocho personas que yo pude llamar "amigos", ocho personas que me dieron una gran sensacion de felicidad. No sé porque, pero estaba feliz solo mirar a nuestro grupo.
Y tenía también otros razónes para mi buen humor, el sol encima de mi cabeza, las colinas con vistas hermosas, muchas risas, bromas y alegría. La gente se comprende si quiere comprenderse, lo podía ver en este día y lo me daba mucho placer.
Lo que es muy agradable cuando este tipo de grupo esta caminando juntos es que cada uno habla al final con todas personas. Individualmente o en grupos más grandes, de las cosas personales y solo para hablar. Y entre nosotros todos al final hablabamos con todos y nunca nos faltaban las temas.
El día pasó tan rápido que no hice caso a eso.
En Lourenzá cenamos juntos con los Madrilenos, Ramiro y Maria en un restaurante y la comida fue muy rica. Tambien nos gustó el vino tinto.:)

Desde la noche en Ribadeo mis clases de espanol habían cambiado el nivel - hablar con un hombre fue bastante difícil para mí, pero hablar con cuatro personas en el mismo momento, de diferentes partes de Espana, ESO fue superdifícil. Por lo menos al principios. Recuerdo la cena en Lourenzá (en Ribadeo tuvimos una persona "no-espanola" más, una mujer de Alemania) y lo que algunas veces no tenía idea de que hablaban los cuatro.

Ribadeo por la manana.
Ribadeo po ránu.
Ribadeo in the morning.


Aquí estamos, al final todos juntos.
A tady jsme, nakonec všichni spolu.
And here we are, altogether.

Un camino no existe sin peregrinos.
Cesta bez poutníků neexistuje.
The way doesn't exist without the pilgrims walking on it.


Aunque no hablan el mismo idioma, se comprenden.
Přestože nemluví stejnou řečí, rozumí si.
Even though they don't speak the same language, they understand each other.
Especialmente para mis amigos checos :)
Tahle je pro všechny české kamarády :)
This is especially for my Czech friends :)

La iglesia de Lourenzá.
Kostel v Lourenzá.
The church in Lourenzá.


16. 5. 2012

Pinera - Ribadeo (cz)

Dnes mě čekala náročná trasa, něco přes 40km, pokud opravdu dojdu až do cíle, do Galicie. Od rána jsem cítila, že už asi nastal čas jít zase chvilku sama, nakonec jsme se s Mariou rozdělili až po polední přestávce a krátké kávě. Já jsem se rozhodla následovat rad svého průvodce a sejít ze značené stezky. Ta doporučovaná trasa totiž vedla mnohem blíže k pobřeží a já jsem si ještě poslední den chtěla užít moře - od Ribadea už cesta směřuje do vnitrozemí, rovnou do Santiaga. Jenže tahle pobřežní cestička byla o dobrých 7-8km delší než značené Camino. Proto existovala reálná možnost, že vlastně dneska do Ribadea nedorazím. Maria se rozhodl pokračovat podle oficiálního značení a loučili jsme se, jako kdybychom se už opravdu neměli vidět (moc nevěřil, že bych to do večera do Ribadea stihla). Já jsem zamířila na pobřeží. Foukal vítr a byly tak velké vlny jako nikdy za celou dobu, co jsem tady. Jako kdyby se se mnou moře chtělo rozloučit.
Došla jsem na místo, ze kterého je výhled na širý oceán, člověk může po pohodlném útesu jakoby vstoupit do moře a je obklopen ze třech stran jen a jen vodou. A tady jsem zjistila, že silný mořský vítr mi tak trochu nahání strach a posledních několik metrů jsem neušla. Přiznávám, že jsem se bála, protože foukal hodně silný vítr. A i když nešlo o žádné úzké stezičky po strmých útesech, měla jsem najednou hrozný respekt před tímhle živlem, jak jsem tam tak sama stála a těžce bojovala při poryvech větru - opravdu mě vyhazoval z rovnováhy a častokrát mě donutil o několik kroků ustoupit. Ale zážitek to byl silný...
Zase si dovolím tu a tam nějakou citaci z mého cestovního deníku:
"Cesta po pobřeží byla úžasná, opuštěná, plná větru od moře." 
Tato etapa byla náročná na orientaci, protože jsem většinu druhé poloviny šla mimo značenou Svatojakubskou cestu. Ale i když jsem se tu a tam někde ztratila, byla jsem vždycky schopná doptat se na ten správný směr a musím říct, že i přehlednost a rovinatost krajiny v orientaci dost pomáhala. 
Nakonec jsem k večeru přece jen dorazila k dlouhému mostu dělícímu správní oblast Asturias od Galicie a zvesela ho skoro překlusala. Byla jsem unavená, ale naštěstí ne úplně zničená.
Ubytovna byla vidět už z dálky, byla při pobřeží pod mostem a mohla jsem ji tedy sledovat celou cestu, když jsem se k ní blížila. Bylo vidět, že už v ní někdo pověsil prádlo. Najednou jsem se po celém dni samoty na pobřeží začala zase strašně těšit, že uvidím Mariu. Ani jsem si neuvědomila, jak jsem si na něj za těch několik dní, co mi dělal společnost, zvykla. 
Když jsem ale k albergue dorazila, byl zamčený. Na dveřích jsem našla telefonní číslo, zavolala, paní mi nadiktovala jiné číslo...a na to už jsem nestačila zatelefonovat, protože šel kolem starší pán, významně se na mě podíval, zalovil za telefonní budkou a vytáhl klíč. Pak se na mě usmál, zamával a byl pryč. Kouzelný dědeček :)
Zjistila jsem, že několik postelí už je obsazených, ale že se tam pro mě v tom malinkém albergue pořád ještě místo najde. Umyla jsem se a pak tak trochu čekala, kdy se vynoří ostatní poutníci. 
Nedali na sebe dlouho čekat - nejdřív přišli dva mladí kluci, které jsem zatím předtím nepotkala - Adrian a Javier z Madridu. Říkali, že Maria dojde v zápětí. Taky že došel. Nadšeně jsme se přivítali a pozdravila jsem se i s Ramirem, Španělem ze Salamancy. 
S Mariou jsme vyrazili do města, protože jediná možnost jak získat razítko do "průkazu poutníka" byl místní bar. No a tam, aby těch setkání nebylo málo, jsme potkali Jacquese, Beatrice a Nunny! Ti tři už šli taky druhý nebo třetí den spolu. Akorát v Ribadeu se rozhodli pro ubytování soukromé a proto nebyli s náma v albergue. Povídali jsme si a bylo nám velice příjemně, už to opravdu byli staří známí, přátelé, které jsem nějakou dobu neviděla. Nakonec jsme se s Mariou urychleně zvedli, protože kromě získání razítka do mého poutnického pasu byl dalším cílem naší cesty obchod a nákup večeře jak pro nás, tak pro ostatní. A samozřejmě vína. No a protože jsme se zdrželi povídáním v hospodě, už na něj netrpělivě čekali.
Večer byl velice příjemný, velice vydařený. U stolu v ubytovně v Ribadeu tehdy začalo jedno veliké přátelství, které, doufám, potrvá ještě dlouho. 

Ranní autoportrét - já a Maria.
Svatojakubský kříž v každodenní architektuře.
Hřbitov na pobřeží.
Pobřeží, vítr, rozbouřený oceán a vlny.
A ještě jedna, dneska jsem si nemohla pomoct
a fotila moře znovu a znovu.

Oblast Asturias byla spíše rovinatá, zejména tahle poslední etapa.
Poslední domy v Asturias.
První pohled do Galicie a dlouho očekávaný most o délce 600m.