2. 12. 2014

Cowboys (cz/en/es)

Jsou chvíle, kdy je nevyhnutelné být romantikem. Například, když se projíždíte na koni krásnou krajinou za úplňku. Nebo i během takových dní, když je slunce vysoko, vy se potíte, dýcháte prach cest a nakonec při příjezdu do vesnice posloucháte klapot kopyt. A hlavně během večerů, kdy slunce zapadá nad pastvinami s kravami a kolem kterých na koni projíždíte a sledujete, jak vás doprovází.

A pokud stále nemáte dost, vezmete svého koně a vyrazíte s ním od vesnice k vesnici cestou ke kopcům na obzoru, večer hledáte pro vás a vašeho čtyřnohého kamaráda přístřešek a nacházíte otevřené dveře, jídlo pro vás pro oba a úsměvy a hudbu dokonce i v těch nejchudších domech. 

Protože srdce na celém světě bijí ve stejném rytmu. Protože všichni jsme kovbojové této země…
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sometimes you simply have to be romantic. For example when you ride a horse in the beautiful open landscape during the full moon. Or even during the days, when the sun is high, you‘re sweating, breathing the dust from the roads and listening to the clapping of the hooves when you finally enter a village. And especially during the evenings of clear sunset above the fields with cows, watching the cows to follow you when you‘re passing by on your horse. 

And when you can’t get enough, you will take your horse and travel with it from village to village towards the hills on the horizon, looking for shelters for you and the four-legged friend and finding open doors, food for both and smiles and music even in the poorest houses. 

Because the hearts beat everywhere in the same rhythm. Because we’re all cowboys of this land…
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Algunas veces es inevitable de ser romántico. Por ejemplo cuando estás montando caballo en paisaje hermoso durante la luna llena. O incluso durante los días cuando el sol está en lo alto, cuando estás sudando, respirando polvo del camino y al final escuchando repiqueteo de los cascos después de entrar a una vereda. Y especialmente durante aquellas tardes de puestas de sol sobre pastos con vacas, mirando las vacas como te siguen cuando estás pasando en tu caballo cerca de ellas.

Y si todavía no es suficiente para tí, puedes tomar tu caballo y viajar de vereda a vereda hacia las colinas en el horizonte, buscando refugios para tí y para tu amigo de cuatro patas y encontrando las puertas abiertas, comida para los dos y sonrisas y música hasta en la casa más pobre.

Porque los corazones laten en todas partes en el mismo ritmo. Porque todos somos los cowboys de esta tierra...
Kovbojové a "kovbojky" musí začínat už odmala
The cowboys and "cowgirls" have to start very early
Los cowboys and "cowgirls" tienen que empezar bien temprano
Projíždímě vesnicemi...
Riding through villages...
Cabalgando por pueblos...
...i mimo ně.
...and outside of them.
...y fuera de ellos.
Správný kovboj zvládne ze sedla cokoliv
The right cowboy manages everything from the saddle
Un cowboy bueno maneja todo de su caballo 
Projíždíme po prašných cestách
Taking dusty roads
Pasando por caminos de tierra
A vracíme se do vesnic
And returning to the villages
Y regresando a los pueblos


V některých domech se už dávno nebydlí
Some houses the people left long time ago
Algunas casas ya están abandonadas por mucho tiempo
Správný kovboj se o své koně také správně stará
The good cowboy also takes a good care of his horses
El cowboy bueno también sabe cuidar bien sus caballos


A postará se o své vybavení
And takes care of the equipment
Y cuida el equipamento


11. 11. 2014

Na rybách/Fishing/Pescando II (cz/en/es)

Tak jsem zase díky kamarádovi Michalovi unikla do přírody a užila si toho letošního prodlouženého podzimu. K rybaření začínám mít velmi pozitivní vztah :) ať už Michal chytí nebo ne, pro mě je to vždycky fajn výlet a příjemný odpočinek.

A protože je ochotný půjčovat mi svůj automatický foťák, mohu se s vámi podělit alespoň o nějaké fotky letošního úžasného podzimu.
----------------------------------------------------------
So I escaped thanks to my friend Michal again  to the nature and enjoyed the long autumn of this year. I am starting to have a very possitive attitude to fishing :) and it doesn't matter how successful Michal is. For me it's always a nice trip and very relaxing time.

And because he is willing to lend me his automatic camera I can share with you at least some pictures from the amazing autumn.
----------------------------------------------------------
Gracias a mi amigo Michal podría escapar otra vez a la naturaleza y disfrutar el otoño de este año tan largo. Estoy empezando tener una actitud positiva a la pesca :) y no me importa si sea exitosa para Michal o no. Para mí es siempre un viaje bonito y muy relajante.

Y porque él está dispuesto para prestarme su cámara automática puedo compartir con ustedes al menos un par de fotos del otoño tan bonito.

Rybář Michal Rožek
The fisherman Michal Rožek
El pescador Michal RožekMíša v akci :)
Michal in action :)
Michal en la acción :)

31. 10. 2014

Na rybách/Fishing/Pescando (cz/en/es)

Víkend, který jsem potřebovala, bez velkého mluvení, spousty lidí a informací. Jen tak jsem seděla u vody a poslouchala kamaráda Michala Rožka, jak mi vysvětluje něco o rybaření. Ale hlavně jsem poslouchala padající listí, zpívání ptáků a občasné šplouchání vody.

Někdy je nutné zpomalit, nebo se úplně zastavit. Nejen, aby člověk znovu nabral síly, ale také aby zpracoval všechny momenty, které prožil. Zejména v době, kdy je dojmů moc. Jsem vděčná, že můžu žít chvíle plné informací a emocí, ale někdy je jich tolik, že mi z toho jde hlava kolem. Týden kávy 2014 byl naplňující, ale náročný, takže mi výlet na Blata a do Uherského Hradiště pohladil duši. 

P.S. Vzhledem k tomu, že můj věrný foťák se rozhodl dát si pauzu (snad jen dočasně), tak jsou tentokrát fotky z malého automatu, který mi zapůjčil kamarád.
_______________________________________________________________________
A weekend that I needed, without a lot of speaking, people and information. I was just sitting by the lake and listening to my friend Michal Rožek explaining something about fishing. But most of all I was listening to the falling leaves, singing of the birds and splashing f the water.

Sometimes it’s necessary to slow down or even stop completely. Not only to gather some strength but also to process all the moments we lived through. Especially during the times when there are too many of those moments. I am very grateful for all those moments full of information and emotions but sometimes there is too much of it. Coffee Week 2014 was fulfilling but demanding, so the trip to Blata and Uherské Hradiště was perfect for me.

P.S. Given the fact that my camera decided to take a break (I hope it’s only temporary), the photos are this time from a small automatic camera borrowed from a friend.
_________________________________________________________________________________
Un final de semana que necesitaba, sin muchas palabras, mucha gente o informaciones. Estaba sentada al lado de un lago solamente escuchando a mi amigo Michal Rožek explicando algo sobre la pesca. Pero sobre todo estaba escuchando las hojas cayendo de los árboles, los pájaros cantando y el agua del lago chapoteando.

Algunas veces es necesario frenar un poco o incluso parar por completo. Eso nos sirve no sólo para recuperar fuerzas pero también para procesar todos los momentos vividos. Especialmente durante aquellos tiempos cuando hay muchos de esos momentos llenos de informaciones y emociones. A veces es demasiado. La Semana de café 2014 era muy satisfactoria pero también muy exigente, entonces la salida a Blata y Uherské Hradiště era perfecta para mí. 

P.S. Considerando que mi cámara decidió tomar un descanso (espero que no será permanente) las fotos eran tomadas con una pequeña cámara automática prestada de mi amigo.


U Moravy
By the Moravia river
Junto al río Moravia
Blata
Opuštěná chata na Blatech
An empty cottage by Blata lake
Una cabaña abandonada junto al lagito Blata
Podzimní romantika v lese - na tuhle chvíli jsem čekala tři roky!
Autumn romance in the forest - I was waiting for this moment for three years!
El romance del otoño en el bosque - a ese momento esperé tres año!

Nezapomenutelné momenty
Unforgettable moments
Momentos inolvidables
Geometrie Uherského Hradiště
The geometry of Uherské Hradiště
La geometría de Uherské Hradiště
Na náměstí
On the square
En la plaza
15:42
Melancholie v průchdu
Melancholy in the passage
Melancolía en el pasaje

28. 10. 2014

Serra do Cipó (cz/en/es)

Jeden den jsem skončila ranní práci a vyrazila na výlet s lidmi ubytovanými v hostelu. Jeli jsme do rozlehlého národního parku Serra do Cipó, plného vodopádů a míst na lezení. Aspoň tohle mi všichni říkají...

Za sebe mohu jen říci, že místa, která jsme procházeli se mi líbila moc. A ledový vodopád „Farofa“, kde jsme si trochu zaplavali, byl nezapomenutelným zážitkem.
_________________________________________________________________________________
One day I finshed the work in the morning and went for a small hike with some tourists who were staying in the hostel. We went to Serra do Cipó, huge national park, full of waterfalls and places to climb. Well, they say so...

I can only say that I really liked the places we went through and the waterfall „Farofa“ we swam in. The water was ice cold, but the experience unforgettable.
_________________________________________________________________________________
Un día terminé mi trabajo temprano por la manana y salí para una caminata con gente hospedada en el abrigo. Fuimos a Serra do Cipó, un parque nacional enorme, lleno de cascadas y lugares para escalar. O así dice la gente...

Yo puedo solamente decir de mi parte que los lugares que visitamos me gustaron mucho, igual que la cascada „Farofa“ donde nadamos. El agua estaba helada, pero la experiencía inolvidable.Svačnka ve výborné společnosti
A break with an excellent company
Descanso con una compañía exelenteKamarád Zé Carlos si odložil Heinekena...
My frien Zé Carlos put off his Heineken...
Amigo Zé Carlos dejó por un momento su Heineken...

26. 10. 2014

Abrigo Lapinha (cz/en/es)

Místo, kde se zapomíná na svět. Jedno z mých "doma". Život blízko přírodě a sobě samé, s koňmi, psy, slepicemi a všemi dalšími divokými zvířaty, které se jen na chvilku zastaví jako opice, veverky, papoušci a tukani. Lezení po stromech za výhledem na východy a západy slunce nad pastvinami s kravami. Moje první skutečná setkání s capoeirou, sílou bubnů, berimbau a hlasů a hledání melodií, které nás spojují.

____________________________________________________________________________

A place where you forget the world. One of my homes. Living a life close to the nature and to myself with horses, dogs, chicken and all the wild animals who just stop by like monkeys, squirells, parrots and tucans. Climbing trees to see the sunrise and sunset over land with cows. My first real encounters with capoeira, with the power of drums, berimbau and our own voices and finding the melodies which are connecting us. 

_______________________________________________________________________________

Un lugar donde es fácil olvidar el mundo. Una de mis "casas". Vida cerca de la naturaleza y a mí misma, con caballos, perros, gallinas y todos los animales salvajes, que sólo pasan brevemente como monos, ardillas, loros y tucanes. Escalando árboles con la vista de las salidas y puestas del sol encima de los pastos con ganado. Mis primeros verdaderos encuentros con capoeira, la fuerza de los tambores, berimbau y voces y buscando melodías que nos únen.


Abrigo Lapinha

Okouzlení capoeirou...
Enchanted by copoeira...
Encantada de capoeira...
...a lidmi
...and by the people
...y de la gente
Chybíš mi, kamarádko!
I miss you, my friend!
Te hecho de menos, amiga!
Ranní rituály I
Morning rituals I
Ritual de la manana I
Ranní rituály II
Morning rituals II
Ritual de la manana II
Ranní rituály III
Morning rituals III
Ritual de la manana III