28. 8. 2013

Labské pískovce/Česko Saské Švýcarsko (cz/en/es)

Labské pískovce - místo, které mě vždycky lákalo. Letos jsem ho navštívila se svým výborným kamarádem ze studií ve Finsku. Bylo to totiž tak trochu napůl cesty pro něj i pro mě. Prázdniny jsou o cestách vlakem, spaní ve stanu nebo pod širákem, pobytem v přírodě, kytarou, přátelstvích nových i starých, pivku a pečeném špekáčku. To všechno náš výlet splnil.

Překvapilo mě hlavní nádraží v Praze, kde je uprostřed haly postavené piáno. Není to maketa, ale skutečné piáno, na které si může zahrát kdokoliv, kdo má zrovna chuť. Projekt Piána na ulici mě zaujal a potěšil a doufám, že i vy se s ním v Česku potkáte.

V Děčíně jsme se potkali s Jeremiasem i Jirkou, našim průvodcem a vydali se do skal. Strávili jsme dva příjemné dny lezením na českém pískovci a povídáním o všem možném. S lezením jsem se loučila motivovaná přijet příště více natrénovaná a užít si to ještě víc. Velký dík patří našemu průvodci, protože bez něj bychom si moc nezalozili.

Další dva dny jsme s Jeremiasem strávili v Česko-Saském Švýcarsku, spali pod širákem pod zříceninou skalního hradu, pili pivko a jedni klobásu spolu s místními postaršími trampy a vůbec, hrozně si to užili. Kdoví, kdy se zase uvidíme, ale už teď vím, že to setkání bude opět stát zato!
________________________________________________________________________________
The Elbe Sandstone - a place which I always wanted to visit. This Summer I finally visited it with my close friend from the studies in Finland. We chose the place because it was somehow halfway for each of us. The Summer is about journeys by train, sleeping in a tent or under the stars, staying outdoors, guitar, old and new friends, beer and roasted sausages. All of this was included in our trip.

I was surprised by the main train station in Prague, where I found a piano standing in the middle of the hall. It is not just a model, but real piano and anyone who wants can play it. The project Piána na ulici (Pianos on the street) made my day and I hope you have the same chance one day. 

In Decin we met with Jeremias and Jirka, our climbing guide and set off for climbing. We spent two nice days climbing on the Czech sandstone and talking about all sorts of things. I ended up very motivated to train a lot and climb much more next time. I am really thankful to our guide Jirka, becuase without him we wouldn't be able to do much.

The next two days we spent in the national park Czech-Saxon Switzerland, slept under the stars next to ruins of a castle, drunk some beer with local people and in general had great lot of fun. Who knows when we will see each other next time, but I know already that it will be great again!
________________________________________________________________________________
Las Areniscas del río Elba - lugar que deseaba visitar ya hace mucho tiempo. Este verano por fin fui con mi buen amigo de los estudios en Finlandia. Nos encontramos allí porque para ambos de nosotros este lugar está en la mitad del camino. El verano es de viajes en tren, acampar o dormir bajo las estrellas, estar en la naturaleza, la guitarra, amigs nuevos y viejos, cerveza y salchichas asadas. Todo fue incluido en nuestro viaje.

En la estación de tren en Praga me sorprendió un piano en el centro de la estación. Y no era solo un modelo, pero un piano real, en que cualquier persona que se le dan las ganas puede sentarse y tocar. El proyecto Piána na ulici (Pianos en las calles) me gustó mucho y espero que ustedes puedan vivir la misma experiencía. 

En Decin nos encontramos todos, mi amigo Jeremias y nuestro guía de escalada Jirka y fuimos a escalar. Dos días pasamos escalando en las areniscas y hablamos de muchas cosas. Al final estaba muy motivada entrenar duro y la próxima vez disfrutar más la escalada allí. Agradeyco mucho todo a nuestro guía, porque sin él no lo hubiesemos disfrutado mucho. 

Los siguientes dos días pasamos en el parque natural nacional La Suiza Bohemia, durmimos bajo las estrellas al lado de unas ruinas de un castillo, bebimos cerveza con gente del pueblo y por lo general lo pasamos rico. Quién sabe cuando nos encontraremos de nuevo con mi amigo, pero ya ahora estoy segura que lo pasaremos rico como siempre!


Piáno na hlavním nádraží v Praze
A piano in the main station in Prague
Piano en la estacion de Praga
Labské pískovce
Elbe Sandstone
Arenisca del Elba

Kocour v kempu
A cat in the campsite
Un gato en el campamiento
Skalní hrad
A rock castle
Castillo en roca
Není ta Česká země krásná?
Isn't the Czech country beautiful?
No es el país checo hermoso?
V lese
In the forest
En el bosque
Pískovce
Sandstones
Areniscas
Jeremias
Terka


Zaříjová pole
The September fields
Campos en septiembre

Skalní okno
A rock window
Una ventana de roca

Na skalním hradě
On the rock castle
En el castillo de roca
A cestou z hradu
And on the way down
Y en el camino del castillo
Poslední den jsme strávili u mých rodičů v Opavě a vyrazili si do nedalekého
 Krnova proletět se letadlem a podívat se na krásy naší krajiny z jiného úhlu.
The last day we spent at my parents place in Opava and we took a trip to a nearby
 Krnov to fly and see the wonders of the Czech nature from another perspective.
El último día lo pasamos en la casa de mis papás en Opava y viajamos al cercano
 Krnov para tomar una avioneta y ver la belleza de la naturaleza de otro punto de vista.

Žádné komentáře:

Okomentovat