11. 9. 2015

Paraguay - první dojmy/first impresions/primeros momentos (cz/en/es)

Tak jsem se konečně odhodlala a překročila hranice Brazílie a s nimi i hranice své komfortní zóny. Nakonec to všechno proběhlo mnohem lépe a snadněji, než jsem si představovala. Na celnici jsem neměla problém ani v jedné zemi, a z brazilského města Foz do Iguacu jsem plynule proplula do paraguayského Ciudad del Este. Já bych tomuto město spíš říkala Babylon...

Ciudad del Este


Nakupuje tady snad celá Brazílie, alespoň tak to tu vypadá. Proč? Věci jsou tady podstatně levnější a dostanete tady úplně všechno. A tomu odpovídá i ten příšerný zmatek, spousta nákupních center a stánků hned za celnicí. Pořád vám někdo něco nabízí, někdo na vás něco pokřikuje, džungle. Na domorodce navíc skoro nenarazíte, výhodné podmínky k obchodování zde využívají zejména Brazilci, mají tady své obchody a večer se vrací domů k rodinám do Brazílie. O několik ulic dál od hranice už mi město připadalo celkem i normální.

Po troše hledání jsme našli i autobusové nádraží. Koupila jsem si lístek a byla mile překvapená VIP salonkem s wifi, který mi můj dopravce před cestou nabídl. Seřídila jsem si hodinky (oproti Brazílii jsem získala jednu hodinu času navíc) a už jen čekala na autobus.

Saltos del Monday


Tyto krásné vodopády kousek od Ciudad del Este jsem navštívila ještě před "oficiálním" vycestováním z Brazílie - s kamarády z Foz do Iguacu jsme se sem jedno odpoledne zajeli podívat. Jsou podstatně menší než vodopády Iguacu, ale jsou krásné a taky fotogenické. A není tam tolik turistů. Dlouho jsem stála a sledovala padající vodu, nechávala v ní odlouvat mé myšlenky a strachy.

Asunción


Do hlavního města jsem přijela s "pouhým" hodinovým zpožděním. A autobus se nám cestou nepokazil. Proč to říkám - autobusová doprava má v Paraguai špatnou pověst, většinou se prý něco cestou porouchá. Nevím, nakolik je to pravda, ale já můžu společnost NSA (Nuestra Senora de la Asuncion) doporučit.

Přijela mě vyzvednout moje hostitelka Lurdes, se kterou jsem se kontaktovala přes Couchsurfing. Ano, zase po nějaké době jsem začala CS komunitu využívat. Dojely jsme domů a už cestou si začaly povídat o všem možném. Bylo mi jasné, že si budeme sedět. Doma jsme potom s vínem pokračovali v diskuzích a já se hned první hodiny v novém městě cítila spokojená. Jen španělština se mi trochu zadrhávala. 

Něco z kultury - Tereré


Už na hranicích jsem si všimla, že s sebou všichni v Praguai tahají něco jako velkou termosku a šálek s brčkem, který jsem znala na pití maté. Ale na maté byla ta termoska opravdu moc velká. Tak už jsem to zjistila, jedná se o "tereré", směs maté a bylin a nezalívá se horkou vodou, ale pěkně ledovou. Paraguay je země, kde je většinu roku fakt horko, tak se tím místní během dne chladí. Já už jsem taky začala tereré popíjet! Je super osvěžující. A hlavně je to společenská záležitost, každý každému neustále nabízí, tak se ráda přidám.

Zážitků je hodně, první dny byly velice intenzivní, ale něco si musím nechat i na příště :)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Finally, I took the courage and crossed the Brazilian border and with that also a border of my comfort zone. In the end everything was much better than I expected. I smoothly passed both immigration offices and from the Brazilian city Foz do Iguaçu I arrived to the Paraguayan Ciudad del Este. Well, I would prefer to call it Babylon…

Ciudad del Este


I think that almost all Brazil buys their stuff there, or at least it looks like that. Why? The things are much cheaper and you can get almost everything there. You can imagine than the mess and chaos of such a commercial area, all these shopping centers and stands on the street. All the time you are shown things, people always trying to sell you something. It is a jungle. What is funny, you almost won’t see a natives there, most of the businesses are owned and run by Brazilians, who go back home after the work. Few streets away from the border the city started to look almost normal. 

After some searching we found the bus terminal. I bought my ticket and I was nicely surprised with the VIP air-conditioned waiting room with wifi. I turned back the time, (yes, I gained one hour!) and just waited for the bus happy that I am on the move again.

Saltos del Monday


I visited these beautiful waterfalls just a few minutes from Ciudad del Este when I was still officially in Brazil. We took a one day trip with my friends and then returned back to Brazil. The falls are much smaller than Iguacu falls, but they are very nice. and quite photogenic. You also find much less tourists around which makes it quite pleasant. I stayed a long time watching the falling water and letting my thoughts and fears fall with it.


Asunción


I arrived to the capital with “just” one hour of delay. The bus didn’t break down during the trip. Why do I say that - well, the Praguayan buses have really bad name, usually they break down. I am not sure if it’s so true or not, but I can recommend the company I used, NSA (Nuestra Señora de la Asunción).

My Couchsurfing host Lurdes came to pick me up. Yes, after some time I am in again. Already in the car we started to talk about millions of topics and I could say that we are a match. We arrived to her place, opened a bottle of wine and continued talking. Just after these few hours in a new environment I already felt very comfortable. I was just having a little problem with my Spanish.

A little bit from the culture - Tereré


I noticed already at the border that everybody in Paraguay is always accompanied by a big termo and a special cum with metal straw which I knew was used for drinking maté. But the termo for maté looked different. So I asked and was told, that it was "tereré", a mixture of maté and herbs. Unlike maté they use iced water (that's what they have in the termo) and make a super refreshing drink. Paraguay is a very hot country, so all the people use tereré for survival :D I also already accepted this habit, it's extremely refreshing. And after all it's a social event, to offer each other a sip of tereré. 

There are many things to tell, the first days were very intensive, but I will save that for the next time :)
-------------------------------------------------------------------------
Por fin tomé el coraje y crucé la frontera de Brasil y con ella también la frontera de mi zona de conforte. No fue ni tan complicado como pensé. Los trámites de inmigración salieron rápido y sin problemas en los dos países y yo dejé atrás la ciudad Foz do Iguaçu y entré a la Ciudad del Este en Paraguay. Pues, yo preferiría llamarla Babylon...

Ciudad del Este


Creo que todo el país vecino, Brasil, compra sus cosas allí. Por lo menos eso es como parece. Porque? Porque las cosas son más baratas en Paraguay y pueden encontrar casi todo. Entonces se imaginan el caos y confusion que esa concentracion de gente hace. Muchos centros comerciales y tiendas, ventas directamente en las calles. Todo el tiempo es un ataque de vendedores, que te están vendiendo cualquier cosa. Una cosa que me di cuenta - casi no van a encontrar nativos allí. Mayoría de los comerciantes son Brasileños que después de su día de trabajo vuelven a sus casas en Foz. Un par de cuadras más allá de la frontera la ciudad empezó a parecer mucho más tranquila.

Después de buscar un poco encontramos el terminal de buses. Compré mi pasaje y me sorprendí por la sala de espera de la empresa, con aire y con wifi! Arreglé mi reloj (gané una hora más) y ya solamente esperé mi bus. 

Saltos del Monday


Las cataratas visité todavía con mis amigos de Foz, están muy cerca de la Ciudad del Este, entonces salimos y regresamos en el mismo día. Son mucho menores que las cataratas Iguacu, pero tienen mucho encanto. Son lindas y fotogénicas y no hay tantos turistas. Me quedé mucho tiempo mirando el agua caer a las profundidades, con el movimiento del agua y mis ojos se iban también mis pensamientos y mis miedos.

Asunción


Llegué a la capital atrasada “solo” una hora. Y no tuvimos ningún problema con el bus en el camino. Porque lo digo - porque los buses en Paraguay tienen muy mala fama, dicen que se generalmente rompen en el camino. No sé si es la verdad o no, yo puedo recomendar la empresa con que me fui, NSA (Nuestra Señora de la Asunción). 

Mi anfitriona Lourdes llegó para recogerme del terminal, nos conocimos por el Couchsurfing. Sí, volví a utilizar esta comunidad de nuevo. Ya en el camino empezamos hablar de miles de cosas y me di cuenta que nos vamos a entender. En la casa abrimos una botella de vino y continuamos charlando hasta tarde. Después de unas pocas horas en el nuevo ambiente ya me sentí cómoda. Aunque tuve pequeños problemas con el espanol. 

Un poco de la cultura - Tereré


Ya después de cruzar la frontera vi que casi toda la gente está acompanada por una termo grande y una taza con pitillo que conozco para tomar el maté. Pero la termo era demasiado grande para el maté. Pregunté y me dijeron que no es maté, que es "tereré", una mezcla de la yerba maté con otras yerbas como menta y que se le echa agua bien fría, no caliente. Entonces el tereré es una bebida bien refrescante. Paraguay es un país muy caliente y las personas toman tereré aquí casi todo el tiempo por pura sobreviviencia :) Yo ya también me estoy acostumbrando a tomarlo. Aparte de ayudar en el calor es una manera como compartir un momento con los amigos, ofreciendo un al otro un poco de tereré.

Tengo muchas experiencias de los primeros días que han sido muy intensos, pero lo dejo para la próxima :)


Ciudad del Este, Paraguay

Zmatek až z něj oči přecházely
Mess all around
Una confusión grande
(foto from wikimedia)

Saltos del Monday

Nádhera jen kousek od města Ciudad del Este
This wonder is just few kilometers from Ciudad del Este
Esta belleza se encuentra solo un par de kilometros de la Ciudad del Este

Saltos del Monday

Saltos del Monday

Abyste mi věřili, že jsem tam opravdu byla
So that you believe me that I was there
Para que me crean que estuve allí

Tereré

Opravdu každý, každý se tady doslova tahá s termoskou tereré.
Everybody carries all around her termo with tereré.
Todo el mundo está siempre cargando su termo con tereré.

Palacio de los López, Asunción

Sídlo vlády a prezidenta, přes den růžový, v noci svítí všemi barvičkami...
The workplace of the president and the government, during the day nicely pink and during the night illuminated by colors...
Palacio del presidente y gobierno,  durante el día rosado, durante la noche iluminado de colores...

Asunción

Takto krásně opravených domů je v centru pomálu, historické domy tady jsou, ale tak trochu jim padají na hlavu, škoda.
Few of the renovated historical buildings, most of the others in the center of the city are unfortunatelly almost falling. A pitty.
Unas de las pocas casas renovadas en el centro, el resto de los edificios bonitos está casi caindo, que pena.

Žádné komentáře:

Okomentovat