18. 8. 2015

Itanhandu - Itatiaia (cz/en)

Rozloučila jsem se se svým brazilským domovem se jménem Abrigo Lapinha, zamáčkla slzy, nahodila svoji krosnu na záda a hurá zase o kus dál. Aby se mi toto úžasní místo alespoň trochu lépe opouštělo, domluvila jsem se s kamarády z Ria, že se potkáme „na půli cesty“. Tedy někde mezi městy Belo Horizonte a Riem. Abychom ještě jednou strávili příjemné chvíle zavěšení na lanech na nějaké té skále.

Zadali mi za úkol dojet do městečka Itanhandu v jižní oblasti regionu Minas Gerais. Mrkla jsem do mapy, koupila jízdenky a vyrazila. „Sul de Minas“, tedy „jih Minas“, je oblast, kde se pěstuje nejlepší brazilská káva, kde najdete celou řadu krásných míst ukrytých v kopcích a proto také celou řadu chráněných krajinných oblastí a národních parků. Skály samozřejmě nechybí...

Až po příjezdu do Itanhandu jsem pochopila, proč jsme se sjeli zrovna tam. Je to rodiště jednoho z naší malé skupinky, Erica, tak jsme spojili outdoorový výlet s oslavou narozenin jeho dlouholeté kamarádky. Kdo by si mohl přát lepší víkend...

Sobotní lezení jsme zrealizovali nedaleko, poblíž vesnice Pedralva, na kopci mezi plantážemi kávy, banánů a cukrové třtiny. A v neděli se vydali do trochu vzdálenějšího, ale naprosto jedinečného národního parku Itatiaia (prvního národního parku Brazílie).

Horský vzduch osvěžoval plíce, ale v nadmořské výšce kolem 2600 už byl taky trochu řidší a tak bylo lezení o to zajímavější. Itatiaia by si zasloužila mnohem delší návštěvu, třeba na zrealizování některé z několikadenních tras. Jen na to člověk musí být připravený, teplota v noci klesá k nule...
A jen poznámka na okraj, až budu velká, budu bydlet na horách ;)
-------------------------------------
I sad my goodbyes to my Brazilian home in Abrigo Lapinha, pushed back my tears, prepared my backpack and finally left for the next adventure. I realized that it is not going to be easy to leave that place and that is why I organized a weekend climbing trip with my friends from Rio. We chose a plase on the way between the cities of Belo Horizonte and Rio. And once more spend some nice time hanging on the ropes :)

The meeting point was the town Itanhandu where I was supposed to meet them, I checked the map, bought the tickets and set off in the direction of „Sul de Minas“, the South of the region Minas Gerais. It is famous for its high quality coffee and many beautiful places hidden in the mountains. That is why you can find there many preserved natural areas and national parks, including many rocks.

After arrival to Itanhandu I realized why they had chosen that city. It is a hometown of one from the group, Eric and so we spend the weekend not only climbing but also celebrating birthday of one of his friends. Who could wish for a better weekend ;)

On Saturday we went climbing close to a village Pedralva, on a rocky monument between the plantations of coffee, banana and sugar cane. And on Sunday we went to the incredible Itatiaia National Park (the first Brazilian national park).

The mountain air was refreshing our lungs, but as we were in the altitude around 2600 meters it was also a bit thinner and so the climbing was much more interesting. Itatiaia would deserve a visit much longer than just one day, for example to do some of the hiking trips around. But for that you have to be prepared, if you want to spend the night there, you have to get ready for low temperatures.

And one personal comment at the end, when I grow up I will live in the mountains ;)

Rosental, naše víkendové ubytování
Rosental, our weekend accommodation
Bylo to náročné vstávat takhle brzo, ale už jsme snad i nachystaní vyrazit
It was difficult to get up so early, but I think we are ready to go
Někteří trochu trpěli zimou, oproti Riu jsou tu jiné teploty
Some of us suffered a bit with the difference in temperatires, Rio is much warmer
Snídaně!!
Breakfast time!!
Náš cíl - Pedra do Pedrão
Our goal -  Pedra do Pedrão
A z trochu jiného úhlu
And from a different angle
Národní park Itatiaia
Itatiaia National Park

Ano, tam vedou naše kroky, tam budeme lozit :)
Yes, that's where we are going, that's where we're going to climb :)
Couto
Eric už ukazuje, kde budeme lozit
Eric is showing us where we are going to climb

Tak tyhle kopečky v dálce už sice nejsou součástí národního parku, ale vedou po nich stezky a dá se prý udělat krásný několikadenní přechod.
So these mountains are not a part of the national park, but there are many paths and they say that also a nice route for a konger hike.

A příště As agulhas negras - černé jehly...
And the next time As agulhas negras - the black needles...

Žádné komentáře:

Okomentovat