21. 8. 2015

Lumiar (cz/en)

Mám se krásně. A jsem obklopená užasnými a zajímavými lidmi, co mi vždycky představí další úžasné a zajímavé lidi. Tak třeba tuhle, když jsem byla v Riu, mi kamarád Filipe říká: "Zajedem na víkend za kamarády!! Hrozně si s nimi budeš rozumnět a místo, kde bydlí, je prostě úžasné!!" Vy byste na něco takového řekli ne? 

Sedli jsme do autobusu a za cca tři hodinky cesty jsme dojeli do městečka Lumiar, v horské oblasti patřící ještě pod stát Rio de Janeiro. A Filipe měl pravdu. Místo i lidé prostě úžasní. probírali jsme na střídačku společné zájmy jako přírodu, lezení a život mimo město, domácí jídla a kulturní projekty a dostali jsme se i k politice. Já jsem se hodně vyptávala na zkušenosti z cirkusu, kde oba pracují. On chvíli, ona skoro celý život. 

Kromě spousty povídání, dobrého jídla a jedné zajímavé relaxační seance a práce s tělem a lá kontaktní improvizace jsme se taky podívali po okolí a objevovali krásy krajiny a boulderů. Takže zase trocha toho lezení byla ;)
-----------------------------------
I am living an amazing live. And I am meeting wonderful and interesting people who always introduce me to more wonderful and interesting people. So for example when my friend from Rio Filipe said: "what about going to visit my friends during the weekend? I am sure you will love them and you will love their house!" Well, could YOU say no?

We took a bus from Rio and in about three hours arrived to a small mountain village in a state of Rio de Janeiro called Lumiar. And Filipe was completely right. The place and the people were adorable. We talked about our common hobbies such as climbing, nature, life in a countryside, cooking and cultural projects, but we also got to talk about politics a little bit. I was then very curious about life with the circus where both of them work. He just a short while, she almost all here adult life. 

Besides of lots of talking, good food and one interesting session of relaxation and work with our bodies (something like contact improvisation) we also got to know the beauties of the nature around and did some bouldering. So yes, I wasn't completely without climbing :)

Překvapivě jsme našli spoustu plavovlasých a modrookých lidí...Prý přistěhovalci z Evropy po druhé světové válce.
It was surprising how many blond haired and blue eyed people we found there. They say that they came after the WWII.
A jde se objevovat!
Let's go find some rocks!

Filipe

To je ale pěkný "problém".
A nice "problem", isn't it?
A zkusíme ho vyřešit takhle
Let's try to apply this solution

Olaaaa!!Hmmm, daly by se tady otevřít nějaké cesty? Aneb jak dobýt horu...
Let me think...maybe we could open some routes here? 
Řešení problému odloženo na příště...
The problem has to wait with it's solution for the next time...

Žádné komentáře:

Okomentovat